Barion Pixel

Výhody členství

Hanácký folklorní spolek ve prospěch svých členů:

  • vyjednává a administruje smlouvy s Ochranným svazem autorským
  • odborně garantuje a spolupořádá festivaly, organizuje soutěžní přehlídky folklorních souborů i muzik, pořádá semináře
  • propaguje činnost členských souborů (tradiční média, Facebook, eventové aktivity) i nad rámec území Olomouckého kraje
  • propojuje soubory v projektech celokrajského významu
  • koordinuje využití zahraničních folklorních souborů na festivalech v ČR a zajišťuje vystoupení souborů z Hané v zahraničí
  • prezentuje tradiční kroje, tance a hudbu z Hané na národní úrovni
  • pořádá veřejností oblíbené akce, folklorní festivaly a přehlídky (Setkání Hanáků, Velký krojový bál, Pouť Hanáků)
  • připravuje audiovizuální pořady a díla (DVD Hanácká svajba, CD Plke na nedělo, tištěné publikace a pořady k výročí osobností)
  • sestavuje atraktivní národopisné pořady (Velikonoce, Hody, Advent)
  • organizuje dětské přehlídky ve zpěvu lidových písní O hanáckyho kohóta (Zpěváček) a je národním garantem pro oblast Hané