O sdružení

Hanácké folklorní sdružení vzniklo v roce 1990 z iniciativy tehdejšího předsedy a vedoucího národopisného souboru KLAS z Kralic na Hané Jana Kadlece a některých hanáckých souborů, které v době transformace kulturních institucí (jako např. Okresních kult. středisek) a změn ekonomických poměrů tzv. zřizovatelů těchto souborů, vyjádřili svoji vůli a chuť pracovat v dobrovolné zájmové organizaci.


Registrací na Ministerstvu vnitra ČR dostalo Hanácké folklorní sdružení statut právnické osoby s vlastní právní subjektivitou s působností na území regionu Hané, event. celé ČR.
Nejvyšším orgánem našeho sdružení je Valná hromada, kterou výbor HanFos svolává jednou za dva roky. Výbor je volen valnou hromadou a tento je nejvyšším výkonným orgánem HanFos. Výbor volí svého předsedu, který jedná jménem sdružení. V současné době jsou ve výboru HanFos zastoupeny okresy – za Olomoucko p. Ladislav Čechák, za Přerovsko ing. Eva Zehnalová, za Vyškovsko paní Marie Pachtová a za Prostějovsko paní Hana Pospíšilíková, která je předsedkyní sdružení. Své zastoupení ve výboru sdružení prozatím nemá okres Kroměříž. V tomto složení pracuje výbor od roku 1998.
V současné době jsou tedy členy HanFos soubory z okresů Prostějov, Olomouc, Vyškov a Přerov. Aktivní členskou základnu tvoří 15 dětských souborů s 406 dětmi a 15 souborů dospělých s počtem 397 členů. Soubory zpracovávají folklór Hané, v některých případech i Záhoří. Cílem této snahy je především uchovávat hanáckou lidovou tradici.
Mezi nejvýznamnější představitele dospělých hanáckých souborů patří např. HANÁ Velká Bystřice, HANÁ Přerov, Hanačka Litovel, KLAS z Kralic na Hané, MÁNES z Prostějova, TRNKA z Vyškova, Týnečáci z Velkého Týnce a Olešnica z Doloplaz , Pantla Náklo ….
Nejvyspělejší dětské hanácké soubory reprezentují KRUŠPÁNEK Velká Bystřice, MALÝ ZÁHORAN Ústí u Hranic, KLEBETNÍČEK Vyškov, dětský hanácký soubor MÁNES Prostějov, KLÁSEK a KLÁSEČEK z Kralic na Hané, MALÝ KOSÍŘ Kostelec na Hané, Valentýnek Prostějov, Prosének z Prosenic….
Tyto uvedené soubory mají v současné době kvalitní tým vedoucích a organizačních pracovníků, stabilní krojový inventář i vyspělé tanečníky. Mají rovněž relativně dostačující materiální zajištění a podporu místních samospráv, nebo svých zřizovatelů, v některých případech dotují činnost souborů podnikatelé, kteří jsou se souborem spojeni – ať už jako aktivní tanečníci nebo vedoucí.

Členy sdružení naleznete na stránce Členské soubory.